Decyzja WA.RET.070.1.320.2.2018 zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie 

 

 

pdf Decyzja WA.RET.070.1.320.2.2018 z dn. 03.12.2018 r. zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie

 

Liczba odwiedzin : 9
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2019-01-03 15:21:33
Czas publikacji: 2019-01-03 15:21:33
Data przeniesienia do archiwum: Brak