Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wola Drzewiecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

 

 

pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wola Drzewiecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

pdf Uchwała XXVII/191/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wola Drzewiecka

 

Liczba odwiedzin : 6
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2019-01-24 14:00:30
Czas publikacji: 2019-01-24 14:00:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak