Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 

 

 

Wójt Gminy:
 


Sekretarz Gminy:

 


Skarbnik Gminy:

 


Kierownicy jednostek organizacyjnych:

 


Przewodnicząca Rady Gminy:
 


Radni:
 

 


Liczba odwiedzin : 512
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2016-05-09 15:54:52
Czas publikacji: 2016-05-10 11:30:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak