Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 

 

 

Wójt Gminy:
 


Sekretarz Gminy:

 


Skarbnik Gminy:

 


Kierownicy jednostek organizacyjnych:

 


Przewodnicząca Rady Gminy:
 


Radni:
 

 


Liczba odwiedzin : 308
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2017-05-25 14:22:57
Czas publikacji: 2017-05-25 14:22:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak