Rejestr Instytucji Kultury 

 

 

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Lipce Reymontowskie prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu  i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

Dokumenty do pobrania:

Rejestr instytucji kultury
Księga rejestrowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
Wzór wniosku o odpis z rejestru

Dane teleadresowe instytucji kultury:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
tel. 42 831 61 79
e-mail: goksir@op.pl
www.goksirlipce.pl

 


Liczba odwiedzin : 254
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2017-07-20 08:19:31
Czas publikacji: 2017-07-20 08:19:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak