Wybory Samorządowe 2018 

 

 

Uchwała Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie podziału Gminy Lipce Reymontowskie na okręgi wyborcze

Uchwała Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie podziału Gminy Lipce Reymontowskie na stałe obwody głosowania

Obwieszczenie z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I  z dnia 14 sierpnia 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 16 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 20 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 27 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie


INFORMACJA

Informuję, że zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Lipce Reymontowskie w pokoju nr 7 do dnia 21 września 2018 r. w godzinach pracy urzędu.

Wójt Gminy
Jerzy Wojciech Czerwiński


Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 1/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwala Nr 2/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała Nr 3/18 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich z dnia 12 września 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich - od 18 września 2018

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 20 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 21 września 2018 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 24 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych - do dnia 26 września 2018 r. do godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 28 września 2018 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do rady gminy Lipce Reymontowskie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lipce Reymontowskie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lipce Reymontowskie


Udostępnianie spisu wyborców

Od dnia 1 października 2018 r. do dnia 12 października 2018 r. każdy wyborca może sprawdzić czy został uwzględniony w spisie wyborców gminy Lipce Reymontowskie. Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy:

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Sprawy dotyczące udostępniania spisu wyborców załatwiane są w ewidencji ludności Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie w godzinach pracy urzędu: 8.00-16.00. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 468316197, 468316166


Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych w sprawie wyboru przewodniczących oraz zastępców przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych


Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Lipce Reymontowskie

 


Liczba odwiedzin : 1354
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2018-04-09 10:58:58
Czas publikacji: 2018-11-20 15:31:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak