Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 

 

 

Wójt Gminy:
 


Sekretarz Gminy:

 


Skarbnik Gminy:

 


Kierownicy jednostek organizacyjnych:

 


Przewodnicząca Rady Gminy:
 


Radni:
 

 


Liczba odwiedzin : 478
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Bożena Gładys
Czas wytworzenia: 2018-05-16 10:30:05
Czas publikacji: 2018-05-16 10:30:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak