Informacja dla banków 

 

 

pdf Informacja o posiadanych akcjach.pdf

pdf Informacja o udzielonych poręczeniach.pdf

pdf Informacja opisowa z wykonania budzetu za 2016 rok.pdf

pdf Informacja opisowa z wykonania budzetu za 2017 rok.pdf

pdf Stan zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Lipce Reymontowskie 2017 rok.pdf

zip Sprawozdania finansowe za 2015 rok.zip

zip Sprawozdania finansowe za 2016 rok.zip

zip Sprawozdania finansowe za 2017 rok.zip

zip Sprawozdania finansowe za I kwartał 2018 rok.zip

zip Sprawozdania finansowe za II kwartał 2018 rok.zip

pdf Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku.pdf

pdf Opinia RIO w sprawie sprawozdania za 2016 rok.pdf

pdf Opinia RIO w sprawie sprawozdania za 2017 rok.pdf

pdf Opinie RIO w sprawie budżetu na 2018 rok.pdf

pdf Uchwała Nr XXVI/174/18 w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.pdf

pdf Uchwała Nr XXVII/189/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

pdf Uchwała Nr XXVIII/194/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

pdf Uchwała Nr XXX/199/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.pdf

pdf Uchwała Nr XXVI/173/18 w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2021.pdf

pdf Uchwała Nr XXX/200/18 w sprawie zmian w WPF na lata 2018-2021.pdf

pdf Uchwała Nr XXX/202/18 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania nabywania i wykupu.pdf


Wyjaśnienia:

pdf Wyjaśnienia do zaproszenia na wybór Agenta Emisji Obligacji.pdf

zip Umowy zawarte przez Gminę Lipce Reymontowskie na dofinansowanie inwestycji w 2018 roku.zip


Zawiadomienia:

pdf Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 2018-07-30

 


Liczba odwiedzin : 138
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Karpowiak
Czas wytworzenia: 2018-07-09 10:04:15
Czas publikacji: 2018-07-30 15:00:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak