Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lipce Reymontowskie zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r. 

 

 

 ZARZĄDZENIE Nr 209/2018 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 5  grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipce Reymontowskie

 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 6 grudnia 2018 r. o terminie i miejscu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 11 grudnia 2018 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipce Reymontowskie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 


Liczba odwiedzin : 44
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2018-12-07 11:05:39
Czas publikacji: 2018-12-11 11:11:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak