Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lipce Reymontowskie zarządzone na dzień 10 lutego 2019 r. 

 

 

 ZARZĄDZENIE Nr 209/2018 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 5  grudnia 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipce Reymontowskie

 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 6 grudnia 2018 r. o terminie i miejscu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 11 grudnia 2018 roku o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipce Reymontowskie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 20 grudnia 2018 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w Lipcach Reymontowskich oraz Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 w Lipcach Reymontowskich w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipce Reymontowskie, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 20 grudnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipce Reymontowskie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
 Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

 Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 27 grudnia 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji

 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipce Reymontowskie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 Uchwała Nr 1/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipce Reymontowskie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 Uchwała Nr 2/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipce Reymontowskie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 Uchwała Nr 3/2019 Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipce Reymontowskie zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Lipcach Reymontowskich o terminach dyżurów

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 3 stycznia 2019 roku o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lipce Reymontowskie w okręgu wyborczym nr 7, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.

 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


Udostępnianie spisu wyborców

W dniach od 23 do 31 stycznia 2019 r. każdy wyborca może sprawdzić czy został uwzględniony w spisie wyborców gminy Lipce Reymontowskie. Udostępnianie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy:

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców

Sprawy dotyczące udostępniania spisu wyborców załatwiane są w ewidencji ludności Urzędu Gminy Lipce Reymontowskie w godzinach pracy urzędu.


 Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych

 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I z dnia 11 lutego 2019 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipce Reymontowskie przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.

 


Liczba odwiedzin : 267
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2018-12-07 11:05:39
Czas publikacji: 2019-02-14 13:54:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak