Uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie z 2003 roku 

 

 


Uchwała Nr VI/29/03 - w sprawie określenia trybu udzielania dotacji na cele publiczne realizowane przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr VI/31/03 - w sprawie przystąpienia Gminy Lipce Reymontowskie do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury i przyjęcia Statutu Stowarzyszenia

Uchwała Nr VI/32/03 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy

Uchwała Nr VIII/37/03 - w sprawie zarządzenia podobu podatków i opłat w drodze inkasa, określeniu inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IX/40/03 - w sprawie zmiany załącznika do wieloletniego programu inwestycyjnego

Uchwała Nr IX/41/03 - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr IX/44/03 - w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Rady Gminy

Uchwała Nr X/47/03 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Rejonowego

Uchwala Nr X/48/03 - w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003-2007

Uchwała Nr XI/52/03 - w sprawie obniżenia ceny skupu żyta

Uchwała Nr XI/53/03 - w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004r

Uchwala Nr XI/54/03 - w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej i ustalenia stawek tej opłaty

Uchwała Nr XI/55/03 - w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Uchwała Nr XII/59/03 - w sprawie zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XII/60/03 - w sprawie zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XII/61/03 - w sprawie zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XII/62/03 - w sprawie zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy Lipce Reymontowskie

Uchwała Nr XII/65/03 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2004

Wykonanie budżetu za rok 2003
 
 


Liczba odwiedzin : 2885
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2004-03-12 12:00:11
Czas publikacji: 2004-03-12 12:00:11
Data przeniesienia do archiwum: Brak