Uchwały Rady Gminy Lipce Reymontowskie z 2002 roku 

 

 


Uchwała Nr I/1/02 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy (52 KB)

Uchwała Nr I/2/02 - w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy (57 KB)

Uchwała Nr I/3/02 - w sprawie złożenia ślubowania i objęcia obowiązków przez Wójta Gminy (44 KB)

Uchwała Nr II/6/02 - w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy (62 KB)

Uchwała Nr II/7/02 - w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (44 KB)

Uchwała Nr III/16/02 - w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów obowiązujących na terenie gminy (78 KB)

Uchwała Nr III/17/02 - w sprawie ustalenia diet dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy (116 KB)

Uchwała Nr III/18/02 - w sprawie ustalenia diety dla sołtysów (60 KB)

Uchwała Nr IV/21/02 - w sprawie ustalenia dla Wójta Gminy miesięcznego limitu kilometrów w jazdach lokalnych (53 KB)

Uchwała Nr XXVI/177/02 - w sprawie ustalenia ceny za wodę pobieraną z komunalnej sieci wodociągowej (107 KB)

Uchwała Nr XXVI/193/02 - w sprawie restrukturyzacji należności od przedsięborców z tytułu zobowiązań podatkowych stanowiących dochody budżetu gminy (62 KB)

Uchwała Nr XXX/191/02 - w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego (161 KB)
 
 


Liczba odwiedzin : 1897
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2004-03-12 12:12:17
Czas publikacji: 2004-03-12 12:12:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak