Uchwały Rady Gminy z 2006 roku 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała Nr XXIX/171/06 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia

 Uchwała Nr XXX/172/06 - w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 r i udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium

 Uchwała Nr XXX/173/06 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy

 Uchwała Nr XXXI/174/06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

 Uchwała Nr XXXI/175/06 - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie
 
 Uchwała Nr XXXIII/176/06 - w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej
 
 Uchwała Nr XXXIII/177/06 - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego
 
 Uchwała Nr XXXIII/178/06 - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok
 
 Uchwała Nr XXXIII/179/06 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków finansowych Unii Europejskiej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Liczba odwiedzin : 2025
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2006-08-07 16:20:16
Czas publikacji: 2006-08-07 16:20:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak