Oświadczania majątkowe za 2007 rok 

 

 


Wójt Gminy:

Sekretarz Gminy:

Skarbnik Gminy:

Kierownicy jednostek organizacyjnych:

Przewodnicząca Rady Gminy:

Radni:

 


Liczba odwiedzin : 2550
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2008-07-22 14:06:41
Czas publikacji: 2008-07-22 14:06:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak