Oświadczenia majątkowe za 2008 rok 

 

 

 

Wójt Gminy:

Sekretarz Gminy:

Skarbnik Gminy:

Kierownicy jednostek organizacyjnych:

Przewodnicząca Rady Gminy:

Radni:

 

 


Liczba odwiedzin : 1395
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2009-07-31 17:24:52
Czas publikacji: 2009-07-31 17:24:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak