Oświadczenia majątkowe za 2009 rok 

 

 

 
Wójt Gminy:

Sekretarz Gminy:

Skarbnik Gminy:

Kierownicy jednostek organizacyjnych:

Przewodnicząca Rady Gminy:

Radni:

 

 


Liczba odwiedzin : 1202
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2010-05-21 12:30:08
Czas publikacji: 2010-05-21 12:30:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak