Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1319E na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2935E do granicy z gminą Maków

2019-02-15 20:04:35
Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Wola Drzewiecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-01-24 14:00:30
Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

2019-01-14 15:36:49
Decyzja WA.RET.070.1.320.2.2018 zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Lipce Reymontowskie

2019-01-03 15:21:33
Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla chowu drobiu w miejscowości Chlebów

2018-07-23 15:31:19
Zawiadomienie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z 3 lipca 2018 roku, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego dla chowu drobiu” realizowanego na działce nr ew. 82 w miejscowości Chlebów

2018-07-03 19:13:11
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017

2018-05-29 14:32:50
Decyzja WA.RET.070.1.275.2.2018 zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie

2018-05-18 15:53:57
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 29 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia

2018-04-05 12:18:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 29 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia

2018-04-05 12:16:03