Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego dla chowu drobiu w miejscowości Chlebów

2018-07-23 15:31:19
Zawiadomienie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z 3 lipca 2018 roku, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego dla chowu drobiu” realizowanego na działce nr ew. 82 w miejscowości Chlebów

2018-07-03 19:13:11
Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2017

2018-05-29 14:32:50
Decyzja WA.RET.070.1.275.2.2018 zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Lipce Reymontowskie

2018-05-18 15:53:57
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 29 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia

2018-04-05 12:18:55
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 29 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia

2018-04-05 12:16:03
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

2018-03-19 10:22:00
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Retniowiec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-03-09 11:46:06
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 16 lutego 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi relacji Godzianów - Kawęczyn - Wola Drzewiecka - Płyćwia

2018-02-22 09:57:26
Informacja Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 16 lutego 2018 o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy dróg gminnych na obszarze Gminy Lipce Reymontowskie oraz możliwości udostępnienia kanału technologicznego

2018-02-16 10:48:10