Sprawozdania finansowe 

 

 

Bilans jednostki budżetowej 2009 rok (193 KB)

Bilans z wykonania budżetu 2009 rok (167 KB)

Rachunek zysków i strat jednostki 2009 rok (166 KB)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2009 rok (153 KB)


Bilans jednostki budżetowej 2010 rok (198 KB)

Bilans z wykonania budżetu 2010 rok (167 KB)

Rachunek zysków i strat jednostki 2010 rok (166 KB)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2010 rok (152 KB)


Bilans jednostki budżetowej 2011

Bilans z wykonania budżetu 2011

Rachunek zysków i strat jednostki 2011

Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2011

Sprawozdanie Rb-N 2009 r. (263 KB)

Sprawozdanie Rb-N 2010 r. (289 KB)

Sprawozdanie Rb-N II kwartał 2011 r. (288 KB)


NDS 2011 III kw

NDS 2011

Rb N 2011

Rb N I kw 2012

Rb N II kw 2012

Rb N III kw 2011

Rb NDS I kw 2012

Rb NDS II kw 2012

Rb Z 2011

Rb Z I kw 2012

Rb Z II kw 2012

Rb Z III kw 2011

Rb 27 S 2011 r

Rb 27 S 2012 II kw

Rb 28 S 2011 II kw

Rb 28 S 2011 r


Rb 27 S III kw 2012

Rb 27 S IV kw 2012

Rb 28 S III kw 2012

Rb 28 S IV kw 2012

Rb N III kw 2012

Rb N IV kw 2012

Rb NDS III kw 2012

Rb NDS IV kw 2012

Rb Z III kw 2012

Rb Z IV kw 2012


Bilans Gminy Lipce Reymontowskie 2012

Bilans z wykonania budżetu 2012

Rachunek zysków i strat Gmina Lipce Reymontowskie 2012

Zestawienie zmian funduszu Gmina Lipce Reymontowskie 2012


Rb 27 S I kw 2013

Rb 28 S I kw 2013

Rb N I kw 2013

Rb NDS I kw 2013

Rb Z I kw 2013


Rb 27 S II kw 2013

Rb 28 S II kw 2013

Rb N II kw 2013

Rb Z II kw 2013


Rb 27 S III kw 2013

Rb 28 S III kw 2013

RB NDS III kw 2013

Rb Z III kw 2013


Rb 27S IV kw 2013

Rb 28 S IV kw 2013

Rb N IV kw 2013

Rb NDS IV kw 2013

Rb Z IV kw 2013


Bilans Gminy Lipce Reymontowskie 2013

Bilans z wykonania budżetu 2013

Rachunek zysków i strat Gmina Lipce Reymontowskie 2013

Zestawienie zmian funduszu Gmina Lipce Reymontowskie 2013


Rb 27 S I kw 2014

Rb 28 S I kw 2014

Rb N I kw 2014

Rb NDS I kw 2014

Rb Z I kw 2014


Rb 27S II kw 2014

Rb 28S II kw 2014

Rb N II kw 2014

Rb NDS II kw 2014

Rb Z II kw 2014


Rb 27S III kw 2014

Rb 28 S III kw 2014

Rb N III kw 2014

Rb NDS III kw 2014

Rb Z III kw 2014


Rb 27 S IV kw 2014

Rb 28 S IV kw 2014

Rb N IV kw 2014

Rb NDS IV kw 2014

Rb Z IV kw 2014


Bilans Gminy Lipce Reymontowskie  2014

Bilans z wykonania budżetu za 2014

Rachunek zysków i strat Gminy Lipce Reymontowskie 2014

Zestawienie zmian w funduszu Gminy Lipce Reymontowskie 2014


Rb 27 S I kw 2015

Rb 28 S I kw 2015

Rb N I kw 2015

Rb NDS I kw 2015

Rb Z I kw 2015


Rb 27 S II kw 2015

Rb 28 S II kw 2015

Rb N II kw 2015

Rb NDS II kw 2015

Rb Z II kw 2015


Rb 27 S III kw 2015

Rb 28 S III kw 2015

Rb N III kw 2015

Rb NDS III kw 2015

Rb Z III kw 2015


Rb 27 S IV kw 2015

Rb 28 S IV kw 2015

Rb N IV kw 2015

Rb NDS IV kw 2015

Rb Z IV kw 2015


Bilans z wykonania budżetu za 2015

Rb-PDP Sprawozdanie w wykonania dochodów dodatkowych za 2015

 Bbilans łączny za 2015

Bilans skonsolidowany za 2015

Rachunek zysków i strat łączny za 2015

Zestawienie zman w funduszu łączne za 2015


Rb 27 S I kw 2016

Rb 28 S I kw 2016

Rb N I kw 2016

Rb NDS I kw 2016

Rb Z I kw 2016


Rb 27 S II kw 2016

Rb 28 NES II kw 2016

Rb 28 S II kw 2016

Rb N II kw 2016

Rb NDS II kw 2016

Rb Z II kw 2016


Rb 27 S III kw 2016

Rb 28 S III kw 2016

Rb N III kw 2016

Rb NDS III kw 2016

Rb Z III kw 2016


Rb 27 S IV kw 2016

Rb 28 S IV kw 2016

Rb N IV kw 2016

Rb NDS IV kw 2016

Rb Z IV kw 2016

Rb PDP 2016

Rb ST 2016 korekta


Rb 27 S I kw 2017

Rb 28 S I kw 2017

Rb 28 NWS I kw 2017

Rb N I kw 2017

Rb NDS I kw 2017

Rb Z I kw 2017


Bilans Organu 2016 r.

Łaczne zestawienie zmian w funduszu Gminy za 2016 r.

Łączny bilans Gminy za 2016 r.

Łączny rachunek zysków i strat Gminy za 2016 r.


Rb-27S II kw 2017

Rb-28S II kw 2017

Rb-28NWS II kw 2017

Rb-N II kw 2017

Rb-NDS II kw 2017

Rb-Z II kw 2017


  Rb-27S III kw 2017

Rb-28S III kw 2017

Rb-N III kw 2017

Rb-NDS III kw 2017

Rb-Z III kw 2017


Rb 27S IV kw 2017

Rb 28S IV kw 2017

Rb N IV kw 2017

Rb NDS IV kw 2017

Rb Z IV kw 2017

Rb PDP 2017

Rb ST 2017


Bilans łaczny za 2017

Bilans z wykonania budżetu 2017

Łaczne zestawienie zmian w funduszu 2017

Łaczny rachunek zysków i strat za 2017


Rb 27S za I kw 2018

Rb 28NWS I kw 2018

Rb 28S I kw 2018

Rb N I kw 2018

Rb NDS I kw 2018

Rb Z I kw 2018


Rb 27 S II kw 2018

Rb 28 S II kw 2018

Rb N II kw 2018

Rb NDS II kw 2018

Rb Z II kw 2018


Rb 27 S III kw 2018

Rb 28 S III kw 2018

Rb N III kw 2018

Rb NDS III kw 2018

Rb Z III kw 2018

Rb 28 S III kw 2018 korekta

Rb NDS III kw 2018 korekta

 


Liczba odwiedzin : 2147
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2011-09-23 17:16:16
Czas publikacji: 2018-11-02 09:18:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak