Uchwały WPF 

 

 

 
Uchwała Nr XIX/149/13 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-20

Uchwała Nr XX/171/13 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020

Uchwała Nr XX/177/13 - w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020

Uchwała Nr XVIII/122/17 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-20 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2017- 2025

Uchwała Nr XXVI/173/18 - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021 wraz z wieloletnią prognozą długu Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2018-2033

 


Liczba odwiedzin : 1243
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2013-04-19 14:31:58
Czas publikacji: 2018-02-01 15:06:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak