Oświadczenia majątkowe za 2012 rok 

 

 


Wójt Gminy:

Sekretarz Gminy:

Skarbnik Gminy:

Kierownicy jednostek organizacyjnych:

Przewodnicząca Rady Gminy:

Radni:

 

 


Liczba odwiedzin : 1015
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2013-05-17 15:17:21
Czas publikacji: 2013-05-17 15:17:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak