Baza Aktów Własnych (BAW) 

 

 


Baza Aktów Własnych (BAW) pozwala na prowadzenie i udostępnianie w formie elektronicznej dowolnych zbiorów aktów prawnych w postaci jednej, spójnej bazy wraz z elektronicznymi skorowidzami, powiązaniami między aktami (np. aktami zmienianymi i zmieniającymi), elektronicznymi metrykami.
Tym samym BAW pozwala na spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia w formie elektronicznej „zbioru aktów prawa miejscowego" – zgodnie z przepisami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych art. 28 ust. 1,2.

Baza Aktów Własnych Gminy Lipce Reymontowskie znajduje się pod adresem:

http://prawomiejscowe.pl/institution/17625

 

 


Liczba odwiedzin : 2460
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2013-07-16 12:27:15
Czas publikacji: 2013-07-16 12:27:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak