Oświadczenia majątkowe za 2013 rok 

 

 


Wójt Gminy:

 


Sekretarz Gminy:

 


Skarbnik Gminy:

 


Kierownicy jednostek organizacyjnych:

 


Przewodnicząca Rady Gminy:

 


Radni:

 

 

 


Liczba odwiedzin : 933
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2014-05-14 15:56:39
Czas publikacji: 2014-05-14 15:56:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak