Opisowe sprawozdania z wykonania budżetu 

 

 

 Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2009 rok

 Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2010 rok

 Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2011 roku

 Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2011 rok

 Informacja opisowa z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

 Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2012 rok

 Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2013 rok

 Część opisowa sprawozdania za 2013 rok

 Informacja opisowa z wykonania budżetu za I-półrocze 2014 roku

 Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2014 rok

Informacja opisowa z wykonania budżetu za I-półrocze 2015 roku

 Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2015 rok

Informacja opisowa z wykonania budżetu za I-półrocze 2016 roku

 Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2016 rok

Informacja opisowa z wykonania budżetu za I-półrocze 2017 roku

 Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2017 rok

Informacja opisowa z wykonania budżetu za I-półrocze 2018 roku

 


Liczba odwiedzin : 2402
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2011-09-23 17:20:47
Czas publikacji: 2018-09-12 09:58:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak