Opinie RIO 

 

 

[PDF] Uchwała Nr III/401/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 października 2011r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przewidzianego do zaciągnięcia przez Gminę Lipce Reymontowskie (110 KB)

[PDF] Uchwała Nr III/326/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 września 2012r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przewidzianego do zaciągnięcia przez Gminę Lipce Reymontowskie

[PDF] Uchwała Nr III/240/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Lipce Reymontowskie z wykonania budżetu za 2011 rok

[PDF] Uchwała Nr III/98/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipce Reymontowskie

[PDF] Uchwała Nr III/97/2012 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2012 rok deficytu budżetowego Gminy Lipce Reymontowskie

[PDF] Uchwała Nr III/31/2013 z dnia 18 stycznia 2013 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na 2013 rok

[PDF] Uchwała Nr III/32/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 stycznia 2013r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lipce Reymontowskie na 2013 rok

[PDF] Uchwała Nr III/33/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18 stycznia 2013 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2013 - 2020

[PDF] Uchwała Nr III/163/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2013 rok deficytu budżetowego Gminy Lipce Reymontowskie

[PDF] Uchwała Nr III/164/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lipce Reymontowskie

[PDF] UCHWAŁA Nr III/156/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 czerwca 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie absolutorium za 2014 rok

[PDF] UCHWAŁA Nr III/124/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Lipce Reymontowskie  z wykonania budżetu za 2014 rok

[PDF] UCHWAŁA Nr III/454/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2015-2018

[PDF] UCHWAŁA Nr III/453/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014r w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lipce Reymontowskie na 2015 rok

[PDF] UCHWAŁA Nr III/452/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na 2015 rok

[PDF] UCHWAŁA Nr III/197/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przewidzianego do zaciągnięcia przez Gminę Lipce Reymontowskie

[PDF] UCHWAŁA Nr III/254/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 października 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za I półrocze 2015 roku

[PDF] UCHWAŁA Nr III/112/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Lipce Reymontowskie  z wykonania budżetu za 2015 rok

[PDF] UCHWAŁA Nr III/176/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipce Reymontowskie w sprawie absolutorium za 2015 rok

Uchwała Nr III/388/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy

Uchwała Nr III/7/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na 2017 rok

Uchwała Nr III/8/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lipce Reymontowskie na 2017 rok

UCHWAŁA Nr III/373/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na 2018 rok

UCHWAŁA Nr III/374/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 14 grudnia 2017r. w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Lipce Reymontowskie na 2018 rok

UCHWAŁA NR III/375/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipce Reymontowskie na lata 2018-2021

UCHWAŁA Nr III/234/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 września 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lipce Reymontowskie za I półrocze 2018 roku

[PDF] UCHWAŁA Nr III/371/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Lipce Reymontowskie na 2019 rok

[PDF] UCHWAŁA NR III/372/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipce Reymontowskie oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2019 roku

 


Liczba odwiedzin : 2628
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2011-10-12 11:34:12
Czas publikacji: 2018-12-19 08:32:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak