Oświadczenia majątkowe za 2011 rok 

 

 


Wójt Gminy:

Sekretarz Gminy:

Skarbnik Gminy:

Kierownicy jednostek organizacyjnych:

Przewodnicząca Rady Gminy:

Radni:

 

 


Liczba odwiedzin : 2031
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Kłąb
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Kłąb
Czas wytworzenia: 2012-05-22 11:18:18
Czas publikacji: 2012-05-22 11:18:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak