Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-14 15:36:49 Ogłoszenia, Obwieszczenia / Obwieszczenie Wójta Gminy Lipce Reymontowskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu Leszek Kłąb Publikacja artykułu
2019-01-11 13:08:26 Kadencja 2014-2018 / Protokoły z komisji - kadencja 2014-2018 Leszek Kłąb Edycja artykułu